เกี่ยวกับเรา

Drop Point Plus (DPP)
เป็นร้านบริการแบบครบวงจรที่จะประกอบไปด้วยบริการหลัก 4 รูปแบบ ที่เรียกย่อว่า LPDE ซึ่งย่อมาจาก
L ย่อมาจาก Logistic ที่รวมทุกค่ายมาอยู่ที่เดียวกันทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ เช่นเดียวกับต่างประเทศ อาทิเช่น ไปรษณีย์ไทย, DHL , TNT ที่เราตั้งใจออกแบบให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเรายังมีรถบริการรับพัสดุถึงที่สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจและลูกค้า SME โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
P ย่อมาจาก Pay Station เป็นบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการในทุกรูปแบบ
D ย่อมาจาก Drop Point เป็นบริการClick and Collect สั่งสินค้า online แล้วสามารถไปรับสินค้าที่จุดต่างๆ ของ DPP ได้
E ย่อมาจาก E-Commerce ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนามพัฒนาระบบขายประกัน Online กับบริษัทประกันภัยในตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า Micro Insurance ซึ่งจะทำให้DPP สามารถขายประกันได้ทุกรูปแบบที่ไม่ใช่ประกันชีวิต (Non Life) เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันการเดินทาง และประกันการขนส่ง ซึ่งระบบ DPP ได้พัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งานโดยมีฟังก์ชั่นพร้อมรายงานสรุปการติดตามการจัดส่งพัสดุวันต่อวัน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าสินค้าและพัสดุทุกชิ้นถึงมือผู้รับอย่างตรงเวลาและปลอดภัย ความมุ่งหวังอีกประการของ DPP คือการมีส่วนร่วมในการสร้างงานและรายได้ในชุมชน เราออกแพกเกจให้มีราคาถูกที่สุด ลงทุนไม่มาก เพื่อเป็นเครือข่ายขนส่งและจำหน่ายสินค้าชุมชน และสำหรับในสาขาที่มีขนาดใหญ่ เราได้แบ่งสรรพื้นที่ในร้านสำหรับแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพดีแต่ขาดช่องทางการจำหน่าย โดยนำมาจากทั่วประเทศหมุนเวียนตลอดทั้งปี

Image
Image
Image

ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ตรวจสอบสถานะพัสดุด้วยเลขติดตามสถานะที่ได้รับจากการรับบริการของ Droppointplus


*หมายเหตุ
- กรอกเลขติดตามพัสดุจากจุดบริการ Droppointplus ออกให้ท่านหลังใช้บริการ
- สามารถติดตามพัสดุได้ทุกบริการที่ Droppointplus มีให้บริการเช่น ไปรษณีย์ EMS, ไปรษณีย์ลงทะเบียน, DHL, SCG yamato express


บริการจัดส่งพัสดุ

อัตราค่าบริการส่งพัสดุ ราคาสำหรับส่งภายในประเทศ

น้ำหนักพัสดุ ค่าบริการ (บาท)
น้ำหนักพัสดุ ค่าบริการ (บาท)
ไม่เกิน 250 กรัม 42
เกิน 250 แต่ไม่เกิน 500 กรัม 52
เกิน 500 แต่ไม่เกิน 1000 กรัม 67
เกิน 1000 แต่ไม่เกิน 1500 กรัม 82
เกิน 1500 แต่ไม่เกิน 2000 กรัม 97
เกิน 2000 แต่ไม่เกิน 2500 กรัม 122
เกิน 2500 แต่ไม่เกิน 3000 กรัม 132
เกิน 3000 แต่ไม่เกิน 3500 กรัม 142
เกิน 3500 แต่ไม่เกิน 4000 กรัม 152
เกิน 4000 แต่ไม่เกิน 4500 กรัม 162
เกิน 4500 แต่ไม่เกิน 5000 กรัม 172
เกิน 5000 แต่ไม่เกิน 5500 กรัม 192
เกิน 5500 แต่ไม่เกิน 6000 กรัม 212
เกิน 6000 แต่ไม่เกิน 6500 กรัม 232
เกิน 6500 แต่ไม่เกิน 7000 กรัม 252
เกิน 7000 แต่ไม่เกิน 7500 กรัม 272
เกิน 7500 แต่ไม่เกิน 8000 กรัม 292
เกิน 8000 แต่ไม่เกิน 8500 กรัม 312
เกิน 8500 แต่ไม่เกิน 9000 กรัม 332
เกิน 9000 แต่ไม่เกิน 9500 กรัม 352
เกิน 9500 แต่ไม่เกิน 10000 กรัม 372
เกิน 10000 แต่ไม่เกิน 11000 กรัม 452
เกิน 11000 แต่ไม่เกิน 12000 กรัม 492
เกิน 12000 แต่ไม่เกิน 13000 กรัม 507
เกิน 13000 แต่ไม่เกิน 14000 กรัม 522
เกิน 14000 แต่ไม่เกิน 15000 กรัม 537
เกิน 15000 แต่ไม่เกิน 16000 กรัม 552
เกิน 16000 แต่ไม่เกิน 17000 กรัม 567
เกิน 17000 แต่ไม่เกิน 18000 กรัม 582
เกิน 18000 แต่ไม่เกิน 19000 กรัม 597
เกิน 19000 แต่ไม่เกิน 20000 กรัม 612

รูปแบบการลงทุน
จุดบริการ

Drop Point Plus (DPP) เป็นร้านบริการงานรับส่งพัสดุ ครบวงจรที่เราตั้งใจออกแบบให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ทีมงาน Drop Point Plusคำถามที่พบบ่อย

Drop Point Plus (DPP) เป็นร้านบริการงานรับส่งพัสดุ ครบวงจรที่เราตั้งใจออกแบบให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ทีมงาน Drop Point Plus


A: เป็นร้านบริการแบบครบวงจรที่จะประกอบไปด้วยบริการหลัก 4 รูปแบบ ที่เรียกย่อว่า LPDE ซึ่งย่อมาจาก
L ย่อมาจาก Logistic ที่รวมทุกค่ายมาอยู่ที่เดียวกันทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ เช่นเดียวกับต่างประเทศ อาทิเช่น ไปรษณีย์ไทย, DHL , TNT ที่เราตั้งใจ ออกแบบให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเรายังมีรถบริการรับพัสดุถึงที่สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจและลูกค้า SME โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
P ย่อมาจาก Pay Station  เป็นบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการในทุกรูปแบบ
D ย่อมาจาก Drop Point เป็นบริการ Click and Collect สั่งสินค้า online แล้วสามารถไปรับสินค้าที่จุดต่างๆ ของ DPP ได้
E ย่อมาจาก E-Commerce ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนามพัฒนาระบบขายประกัน Online กับบริษัทประกันภัยในตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า Micro Insurance ซึ่งจะทำให้ DPP สามารถขายประกันได้ทุกรูปแบบที่ไม่ใช่ประกันชีวิต (Non Life) เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันการเดินทาง และประกันการขนส่ง ซึ่งระบบ DPP ได้พัฒนาให้ง่ายต่อ การใช้งานโดยมีฟังก์ชั่นพร้อมรายงานสรุปการติดตามการจัดส่งพัสดุวันต่อวัน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าสินค้าและพัสดุทุกชิ้นถึงมือผู้รับอย่างตรงเวลาและปลอดภัย ความ มุ่งหวังอีกประการของ DPP คือการมีส่วนร่วมในการสร้างงานและรายได้ในชุมชน เราออกแพกเกจให้มีราคาถูกที่สุด ลงทุนไม่มาก เพื่อเป็นเครือข่ายขนส่งและจำหน่าย สินค้าชุมชน และสำหรับในสาขาที่มีขนาดใหญ่ เราได้แบ่งสรรพื้นที่ในร้านสำหรับแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพดีแต่ขาดช่องทางการจำหน่าย โดยนำมาจากทั่ว ประเทศหมุนเวียนตลอดทั้งปี
A: ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นต้องการบริการเพิ่มจากแพ็กเก็จที่เลือก
A: 3 ปี ครบสัญญาจะต่อสัญญาเป็นปีต่อปี โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม
A: รายได้จากค่าบริการเฉลี่ย 15% จากบิลค่าบริการ โดยไม่มีการบวกค่าบริการเพิ่ม
A: DPP ทำสัญญาจัดส่งพัสดุในระบบเหมาจ่ายจำนวนมาก ทำให้มีส่วนลดจากราคาปลีก และนำส่วนลดนั้นเป็นกำไรให้สาขา
A: ไม่บวกเพิ่มค่าขนส่งเพิ่ม ราคาเท่ากับผู้ให้บริการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร้านค้าตัวแทนอาจบวกค่าเพิ่มค่าบริการได้)
A: ไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน ,EMS) , DHL , CJ , TNT และบริการอื่นๆที่จะเพิ่มในอนาคต (โดยร้านค้าตัวแทนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
A: กรณีไปรษณีย์ไทย เราจะให้ตัวแทนร้านค้านำส่งไปรษณีย์ที่มีจุดบริการใกล้ที่สุด แต่เป็นการส่งแบบธุรกิจซึ่งมีช่องรับพิเศษหลังไปรษณีย์ ไม่ต้องเข้าคิว เป็นการรวบรวมส่งทุกวัน แต่ในบางพื้นที่ไปรษณีย์จะมีบริการเข้ารับถึงร้านที่ตั้งสาขา
กรณีนี้เราเพียงรับของจากลูกค้าและจะมี application บันทึกระบบ ไปรษณีย์จะเข้ามารับเอง ส่วนกรณี DHL, TNT เช่นกัน จะมีเจ้าหน้าที่มารับที่ร้านค้าตัวแทน (DHL มีค่าเข้ารับ 100 บาท ในกรณีพัสดุไม่ถึง 20 ชิ้น)
A: Drop Point Plus สามารถส่งพัสดุได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
A: ร้านค้าตัวแทนมีหน้าที่รวบรวมและนำส่งพัสดุที่ไปรษณีย์ที่ให้บริการเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีรถเพื่อวิ่งส่งพัสดุถึงลูกค้าปลายทาง ส่วนของ DHL และ TNT จะเข้ารับพัสดุถึงที่ แต่ในกรณีร้านค้าตัวแทนต้องการบริการลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวก อาจต้องมีรถไว้บริการเข้ารับพัสดุถึงที่
A: ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบพื้นที่ และจองสิทธิ์ติดตั้ง (10,000 บาท) และนัดหมายวันเพื่อเข้าดำเนินการติดตั้งระบบ
A:สามารถติดตั้งใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเก็จที่เลือก
A: ได้กำไรเท่ากันทุกแพ็กเก็จ แตกต่างที่อุปกรณ์และการตกแต่งที่ได้รับ
A:
หน่วยประมวลผล (CPU): Intel, AMD ความเร็ว 1.5Ghz ขึ้นไป
แรม (RAM): 4 GB ขึ้นไป
บราว์เซอร์ (Browser): Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
ระบบปฏิบัติการ (OS): Microsoft Windows 8 ขี้นไป
A:เอกสารที่ต้องเตรียม
- สำเนาบัตรประชาชน
- ธนาคาร (กสิกร ไทยพาณิชย์ กรุงไทย กรุงเทพ)
- เบอร์โทรศัพท์ ค่าย AIS
* หมายเหตุ ระยะเวลาในการดำเนินการ 7 วันทำการ
A: หากมีการคีย์พัสดุ DHL ผ่านหน้าระบบ DPP ก่อนเวลา 12.00 น.
-ทางรถ DHL ทำการเข้ารับพัสดุภายในวันนั้นโดยอัตโนมัติ
หากมีการคีย์พัสดุหลังเวลา 12.00 น.
-ทาง DHL จะเข้ารับเป็นวันถัดไป
* หมายเหตุ DHL มีค่าเข้ารับพัสดุครั้งละ 100 บาท
A: สาขาต้องทำการคีย์พัสดุ CJ ผ่านหน้าระบบ DPP ก่อนเวลา 13.00 น.
-ทางรถ CJ จะทำการเข้ารับพัสดุเมื่อมีสินค้าครบ 3 ชิ้น
A: หากมีการยกเลิกออเดอร์ ให้แจ้งผ่านไลน์ @droppointplus ก่อนเวลา 12.00 น.
หากไม่มีการแจ้ง ทาง DHL จะเข้ารับพัสดุภายในวันนั้น โดยมีค่าใข้จ่ายที่เกิดขึ้น
A: หากมีการยกเลิกออเดอร์ ให้แจ้งผ่านไลน์ @droppointplus ก่อนเวลา 14.00 น.

ติดต่อเรา

EZKAE CO., Ltd. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 65/206 ชั้น 24 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  023-637-557, 026-430-744, 026-430-745, 080-315-0884
  026-430-780
Line ID : sales_dpp
เพิ่มเพื่อน
  contact@droppointplus.com

ร้านตัวอย่าง บริษัท ดีพีพี อินเตอร์เทรด จำกัด
เลขที่ 21/280 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ติดต่อ: คุณคุณรัตนา อุไรมาลย์
  098-102-9341

   

EZKAE MAP

คลิกที่ภาพเพื่อนำทางใน google maps